Cessna T210 OK-RAY

Motor Continental před svěšením Cessna T 210 bez motoru Motorový prostor před opravou Motorový prostor po opravě
Instalace nových ovladačů
Motor před provedením GO Motor TCM TSIO-520-H po GO Motor připraven k osazení agregáty
Instalace nových hadic Instalace deflektorů Instalace agregátů Motor připraven k montáži
Motor po instalaci na letoun