Cessna 340 OK-MIN

Letoun před údržboupřipraven k prohlídce Vyvěšení motoru pro kontrolu závěsů Kontrola závěsů motorů metodou NDT Kontrola trupu na trhliny
Kontrola oken na trhliny
Kontrola podlahy a lan. řízení Kontrola zadní části trupu Kontrola uchycení ocasních ploch
Kontrola závěsů výškového kormidla Kontrola nýtů hlavního nosníku Kontrola hlavní pásnice křídla Kontrola podlahy letounu
Díl připravený k NDT Kontrola metodou NDT Po servisu připraveno k odletu